Rekisteröidy

MaaApp-applikaatiolla reaaliaikaista tietoa kuljetuksista.

MaaApp on kuljettajan työkalu, jota käytetään älypuhelimella.

  • MaaApp-kuljetusapplikaatiota käytetään yhdessä Maapörssin sivulla olevan Projektihallinnan kanssa. Projektinhallinnalla voidaan hallita yksittäistä projektia/työmaata ja sen tietoja.
  • Projekti perustetaan Maapörssin sivulla ja sen tiedot näkyvät vain projektin jäsenille. Jäseniä voivat olla mm. tilaaja, vastaanottopaikka, PIMA - valvoja, kuljetusliike, kuljettaja, urakoitsija, laskuttaja jne. Projektin perustaja kutsuu muut käyttäjät sähköpostilla mukaan projektiin
  • Perustaja tai/ja projektin jäsenet tekevät projektin sisäisiä ilmoituksia maa-aineksista (vastaan-otetaan/tarjotaan), joilla määritetään nouto- ja vastaanottopaikat.
  • MaaApp-kuljetusapplikaation käyttäjä eli kuljettaja kutsutaan Projektiin sähköpostilla. Projektin kuljetustiedot (tarjotaan/vastaanotetaan ilmoitukset) siirtyvät kuljetusapplikaatioon, josta kul-jettaja näkee nouto- ja vastaanotto paikat.
  • Kuljettajan syöttäessä puhelimellaan / tabletillaan kuljetustiedot (lastaus-, ajo- ja purkausajat) applikaatioon syntyy automaattisesti sähköinen siirtoasiakirja. Kun kuljettaja on kuitannut kul-jetuksen valmiiksi, projektin jäsenet voivat reaaliaikaisesti ladata ja tulostaa siirto asiakirjan Maapörssin sivuilta. Siirtoasiakirjat tallentuvat Maapörssin pilvipalveluun ja niitä säilytetään 3 vuotta.
  • Reaaliaikainen tiedonkulku MaaApp – kuljetusapplikaation kautta mahdollistaa monipuolisen raportoinnin. Projektin perustamisen ja kuljettajan syöttämien operatiivisten tietojen avulla eri projektin jäsenet voivat muodostaa raportteja tarpeensa mukaan.
  • Valitut tiedot voidaan siirtää jatkokäsittelyä varten haluttuun ohjelmaan, esim. Excel tai yritys-ten omiin toiminnanohjausjärjestelmiin.