Rekisteröidy

KÄYTTÖEHDOT

Päiväys: 4.2.2022

KÄYTTÄJÄN ON LUETTAVA NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI JA ILMAISTAVA HYVÄKSYVÄNSÄ MAAPÖRSSI OY:N VERKKOSIVUJEN KÄYTTÖEHDOT ALLA LAUSUTULLA TAVALLA ENNEN SIVUSTON KÄYTTÖÄ TAI SIIHEN REKISTERÖITYMISTÄ. KÄYTTÄJÄ EI SAA KÄYTTÄÄ SIVUSTOA TAI SEN TARJOAMIA PALVELUITA, MIKÄLI KÄYTTÄJÄ EI HYVÄKSY NÄITÄ KÄYTTÖEHTOJA.

1. JOHDANTO

Nämä ovat Maapörssi Oy:n (”Maapörssi”) verkkosivujen (”Sivusto”) käyttöehdot (”Käyttäjäehdot”). Nämä Käyttöehdot sitovat Sivustoa käyttävää henkilöä (Käyttäjä), siitä riippumatta onko Käyttäjä rekisteröitynyt Sivustolle vai ei. Käyttäjät ovat näiden Käyttöehtojen lisäksi velvoitettuja noudattamaan Sivuston Tietosuojakäytäntöä ja muita Sivustolla asetettuja sääntöjä (kaikkia Sivuston sääntöjä yhdessä kutsutaan Sivuston Säännöiksi) sekä voimassaolevaa Suomen ja EU:n lainsäädäntöä.

Sivustolla on käytössä eritasoisia lisenssejä. Lisenssien käyttöoikeudet vaihtelevat eri lisenssien mukaisesti. Esim. perusmuotoisella rekisteröinnillä myönnettävä ilmainen lisenssi antaa Käyttäjälle ainoastaan yleiset käyttöoikeudet päästämättä Käyttäjää katsomaan Ilmoitusten tarkkoja tietoja. Maksullisen rekisteröinnin myötä myönnettävä lisenssi laajentaa Käyttäjän käyttöoikeuksia Sivustolle. Käyttöoikeudet on määritelty tarkemmin Sivustolla. Käyttöehdot sitovat kaikkia Käyttäjiä.

Maapörssi pidättää oikeuden muuttaa Käyttöehtoja. Maapörssi voi muuttaa Käyttöehtoja kokonaan tai osittain. Maapörssi voi tehdä muutoksen Käyttöehtoihin milloin tahansa. Maapörssi ilmoittaa Käyttäjille jälkikäteen kaikista Sivustolle tehdyistä muutoksista erillisellä sähköpostilla. Maapörssi lähettää Käyttäjälle sähköpostin Käyttäjätilille rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen. Lisäksi tällaiset muutokset merkitään suoraan Sivustolta löytyviin Käyttöehtoihin. Mikäli Käyttäjä käyttää Sivustoa vielä Käyttöehtojen muutosten jälkeen, tulkitaan tällainen Sivuston käyttäminen muutettujen Käyttöehtojen hyväksynnäksi.

Kaikki Sivuston Käyttöehtoihin tehdyt muutokset astuvat voimaan välittömästi, kun niistä on lähetetty sähköposti kaikille rekisteröidyille Käyttäjille.

2. MÄÄRITELMÄT

Alla määritellyt ilmaukset tarkoittavat näissä Käyttöehdoissa seuraavaa:

Toimittaminen: Käyttö- ja mahdollisten erillisten Myyjän ja Ostajan välisten toimitusehtojen mukaisen transaktion perusteella tapahtuva Materiaalien toimittaminen Ostajalle tai Käyttäjälle.

Digitaalinen Kuljetusasiakirja: Digitaalinen asiakirja, jossa on tiedot kaupan kohteen kuljetuksesta (lähtöpaikka, toimitusosoite, etäisyys, jne.), toimitetut Materiaalit ja kuljettajan tiedot, on vahvistus Toimittamisen toteutumisesta.

Maapörssi: Maapörssi Oy; Y-tunnus: 2335445-0; osoite: Linnoitustie 6, 02600 Espoo, Suomi; puhelinnumero: 0407698197; sähköpostiosoite: info@maaporssi.fi.

Materiaalit: Kaikenlainen siirrettävä materiaali, jota tarjotaan Sivuston välityksellä tämän tarkoittaen eritoten rakennusmateriaaleja, maa-aineksia, jätteitä jne.

Ilmoitus: Käyttäjän Sivustolla tiedotus-, myynti-, osto-, vaihto- tai tarjousmielessä julkaisemat tiedot Materiaaleista tai Kolmannen Tahon Tarjoamista Palveluista.

Hinnasto: Asiakirja, jossa on lueteltuna hinnat Maapörssin tarjoamista Palveluista.

Tietosuojakäytäntö: Maapörssin noudattama käytäntö Käyttäjistä saatavien tietojen keräämisen, käyttämisen, säilyttämisen ja siirtämisen osalta.

Ostaja: Käyttäjä, joka aikoo ostaa tai vaihtaa yhden tai useamman Materiaalin tai Kolmannen Tahon Tarjoaman Palvelun.

Myyjä: Käyttäjä, joka lataa Sivustolle yhden tai useamman Ilmoituksen aikeinaan tarjota, myydä tai vaihtaa Materiaaleja. Maapörssi voi myös itse toimia Myyjänä, jos Maapörssi itse julkaisee Ilmoituksen.

Palvelut: Maapörssin Sivustolla tarjoamat palvelut, joilla Käyttäjät voivat Sivuston sääntöjä noudattaen; esimerkiksi viestitellä keskenään yksityisesti ja tiedottaa, tarjota, myydä, ostaa tai vaihtaa Materiaaleja tai Kolmannen Tahon Tarjoamia Palveluita.

Sivusto: Osoitteessa http://www.maaporssi.fi oleva sivusto.

Käyttöehdot: Maapörssin Sivuston ajantasaiset Käyttöehdot, mukaan lukien mahdolliset liitteet, lisäykset ja muutokset.

Kolmannen Tarjoamat Palvelut: Kolmannen Tahon tarjoamat palvelut (esim. kuljetus, kaivanto- ja porauspalvelut, jne.), jotka on julkaistu Sivustolla. Tällaisiin palveluihin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja. Kolmannen Tahon Tarjoamat Palvelut eivät ole Maapörssin tarjoamia Palveluita eikä Maapörssi ota mitään vastuuta niistä.

Transaktio: Kaikki Ostajan ja Myyjän väliset Sivuston välityksellä sovitut oikeustoimet Materiaaleista ja Kolmannen Tahon Tarjoamista Palveluista.

Käyttäjä: Sivustolle rekisteröityneet ja rekisteröitymättömät henkilöt, jotka käyttävät Sivustoa.

Käyttäjätili: Käyttäjän Sivustolle rekisteröinnin yhteydessä perustettu oma tili, joka sisältää tietoja Käyttäjästä ja jonka avulla Käyttäjä voi käyttää Sivuston Palveluita.

Sivuston Sisältö: Kaikki Sivustolla oleva sisältö kuten tekstit, grafiikat, kuvat, tavaramerkit, logot, Transaktioon liittyvä kaikenlainen tieto ja muut vastaavat sisällöt.

3. PALVELUT

Maapörssin Sivusto tarjoaa Käyttäjilleen virtuaalisen käyttöalustan, missä Käyttäjät voivat Sivuston Sääntöjä noudattaen tiedottaa, tarjota, myydä, ostaa tai vaihtaa Materiaaleja tai Kolmannen Tahon Tarjoamia Palveluita. Käyttäjät voivat jakaa omia Ilmoituksiaan Sivustolla ja käyttää muita Sivuston tarjoamia Palveluita.

Käyttäjänä oleminen sekä Ilmoituksien tekeminen ja katseleminen Sivustolla on ilmaista. Maapörssi perii maksun kaikista muista Palveluista sekä Hintaluettelossa tarkemmin eritellyistä Transaktioihin liittyvistä maksuista ja käytöstä.

3.1. Maapörssi toimii pääsääntöisesti ainoastaan virtuaalisena käyttöalustana

Maapörssi ei ole suoraan osallinen Myyjien ja Ostajien välisissä oikeustoimissa, ellei Maapörssi itse julkaise ilmoitusta Sivustolla ja toimi täten Myyjänä. Tästä johtuen Maapörssi ei voi kontrolloida Käyttäjien välisissä Transaktioissa Materiaalien tai Kolmansien Tahojen Tarjoamien Palveluiden laatua, turvallisuutta, moraalisuutta tai laillisuutta. Maapörssi ei voi myöskään tällöin valvoa Ilmoitusten todenmukaisuutta tai paikkansapitävyyttä eikä se lisäksi voi valvoa Myyjien tai Ostajien myynti- tai maksukykyisyyttä. Maapörssi ei ennalta tutki Käyttäjiä tai Käyttäjien julkaisemaa sisältöä tai tietoa. Maapörssi ei voi velvoittaa Myyjää tai Ostajaa suorittamaan Transaktiota loppuun. Tästä johtuen Maapörssi ei voi siirtää laillista omistajuutta esineisiin tai Materiaaleihin eikä se voi myöskään tuottaa Myyjän tarjoamia palveluita Ostajalle. Maapörssi ei voi taata Käyttäjän todellista henkilöllisyyttä. Maapörssi suosittelee Käyttäjiä kommunikoimaan suoraan toisen osapuolen kanssa sähköpostitse, puhelimitse ja tekstiviestitse.

Käyttäjä hyväksyy, että käyttäjien välisissä Transaktioissa Maapörssi toimii ainoastaan edellä kuvatulla tavalla virtuaalisena käyttöalustana. Täten Käyttäjä hyväksyy myös, että Maapörssi ei ole vastuussa mistään Käyttäjien tai Kolmansien Tahojen tuottamasta sisällöstä Sivustolla. Käyttäjä myös hyväksyy käyttävänsä Sivustoa omalla vastuullaan.

Maapörssi vastaa ainoastaan oman ilmoituksensa synnyttämästä Myyjän-velvollisuudesta vain ja ainoastaan silloin kuin Maapörssi itse toimii Myyjänä. Maapörssi voi myös toimia Käyttäjän puolesta Sivustolla laittamalla Käyttäjän Ilmoituksen Sivustolle Käyttäjän pyytäessä sitä Maapörssiltä. Tuolloin Maapörssi toimii ainoastaan siinä laajuudessa, eli välikätenä. Tällöinkin ainoastaan Käyttäjä vastaa kaikkeen ilmoitukseen liittyvästä.

3.2. Ilmoituksen tekeminen Sivustolle ja muut Ilmoitukseen liittyvät oikeudet

Myyjän on ilmoitettava Ilmoituksessaan kaikki siinä vaaditut tiedot ja kuvailtava Materiaaleja tai Kolmannen Tahon Tarjoamia Palveluita niin kattavasti kuin mahdollista. Myyjä ei ole sidottu tekemäänsä Ilmoitukseen, vaikka tämä ilmaisee siinä myyntihinnan, myyntitavan ja Toimittamisen ehdot. Täten Ilmoitusta on pidettävä vain Ilmoituksena siitä, että Myyjälle voidaan esittää tarjouksia Ilmoitukseen liittyen.

Myyjällä on aina oikeus poistaa tai muuttaa lataamansa Ilmoituksen.

3.3. Käyttäytyminen Sivustolla ja siellä olevat tiedot

Maapörssi kieltää ehdottomasti Sivustolla toisten Käyttäjien loukkaamisen, rikoksiin ja loukkauksiin yllyttämisen, syrjinnän, vihapuheen ja kaikenlaisen väkivaltaisen kielenkäytön, väärien tai haitallisten uutisten välittämisen, kunnianloukkaukset ja muut herjaavat väitteet, rikkomukset toisten yksityisyyteen, kaiken epäsoveliaan materiaalin lataamisen Sivustolle sekä niiden käytön sellaiseen tarkoitukseen, joka ei ole lain mukaista tai joka voi vahingoittaa Maapörssin liiketoiminnan mainetta.

Kaikenlainen Käyttäjän antama palaute toisista Käyttäjistä tulee olla reilua, totuudenmukaista ja kunnioittavaa. Valehteleminen, toisten loukkaaminen sekä valheellisten tietojen levittäminen Sivustolla on ehdottomasti kielletty.

Maapörssi pidättää oikeuden poistaa Sivustolta Maapörssin näkemysten perusteella tiedon, joka on Käyttöehtojen vastainen, virheellinen, loukkaava tai joka loukkaa toisten Käyttäjien oikeuksia.

3.5. Maapörssin oikeus lähettää viestejä ja tarjouksia Käyttäjälle

Maapörssi on oikeutettu tekemään Ilmoituksia, jotka toimivat tiedotusvälineinä Käyttäjille Sivustolle tai kaavailluista uudistuksista (esim. uusien Palveluiden tai Käyttöehtojen uudistamisen osalta). Mikäli Sivustolla erikseen julkaistujen erityisten ehtojen ja Käyttöehtojen välille syntyy ristiriitaisuuksia, on ristiriitaisuudet ratkaistava erityisiä ehtoja noudattaen.

Maapörssillä on oikeus lähettää Käyttäjälle sähköpostiviestejä Käyttäjän Sivustolle rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen. Maapörssi voi lähettää Käyttäjälle sähköpostiviestejä rekisteröinnin hetkellä, Palveluihin ja suunnitteilla oleviin uusiin palveluihin liittyen sekä silloin, kun Maapörssi katsoo, että viesti voi parantaa Käyttäjän tapaa käyttää Palveluita. Tällaiset sähköpostiviestit saavat sisältää muistutuksia, kutsuja, markkinointia, mainossisältöä ja ehdotuksia sekä kuvauksia olemassa olevista, uusista tai tulevista Palveluista. Mikäli Käyttäjä ei halua vastaanottaa markkinointiin taikka mainossisältöön liittyviä sähköpostiviestejä, tulee Käyttäjän kirjallisesti ilmoittaa tästä Maapörssille.

4. TRANSAKTIOT

4.1. Materiaalit

Materiaalit Sivustolla ovat Käyttäjien välillä ostettavissa, myytävissä tai vaihdettavissa tämän kuitenkaan rajoittamatta Käyttäjien välisiä Transaktioita ja niiden luonnetta. Maapörssi ei ole osallinen Käyttäjien solmimissa Transaktioissa. Maapörssi ei ole siten vastuussa mistään tällaiseen Transaktioon liittyvästä velvoitteesta. Maapörssi voi kuitenkin itse myös jättää ilmoituksia Sivustolla ja toimia siten Myyjänä. Maapörssi toimii tällöin osapuolena Transaktiossa ja vastaa tällöin ainoastaan oman ilmoituksensa synnyttämästä Myyjän-velvollisuudesta toimiessaan Myyjänä.

Ostajan ja Myyjän vastuulla on sopia Transaktion ehdoista ja sen toteutumisesta.

4.2. Kolmannen Tarjoamat Palvelut

Kolmannen Tahon Tarjoamat Palvelut Sivustolla ovat Käyttäjien välillä ostettavissa ja myytävissä. Maapörssi ei ole osallinen Transaktiossa, jonka Käyttäjät solmivat keskenään. Maapörssi ei ole siten vastuussa mistään tällaisesta Transaktioon liittyvästä velvoitteesta. Tietyissä tapauksissa Maapörssi voi toimia välittäjänä, esim. kerätessään maksuja Kolmannen Tahon Tarjoamista Palveluista (esim. vastaanottolipukepalvelu, joka määritellään kohdassa 4.3.) tai antaessaan todisteen tällaisen palvelun käytön maksusta (esim. kuitti). Maapörssi on ainoastaan hallinnollisessa roolissa toimiessaan edellä kuvatulla tavalla välittäjänä Kolmannen Tahon Tarjoamissa Palveluissa. Se ei toimi tällöinkään varsinaisena osapuolena Transaktiossa.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Myyjänä toimivan Kolmannen Tahon kauppaehtoja ostaessaan Kolmannen Tahon Tarjoamia Palveluita Sivuston välityksellä.

Maapörssi ei vastaa Kolmannen Tahon Tarjoamien Palveluiden oikeellisuudesta, toteutumisesta tai mistään muustakaan siihen liittyvästä vastaavasta asiasta. Täten Maapörssi ei ole velvollinen korvaamaan vahinkoja, jotka ovat saattaneet syntyä Kolmannen Tahon Tarjoamista Palveluista johtuen.

Maapörssillä on lupa välittää Käyttäjän ilmoittamat yhteystiedot tällaiselle kolmannelle taholle, mikäli Käyttäjä ostaa Kolmannen Tahon Tarjoamia Palveluita Sivuston kautta. Tällaiset tiedot saadaan jakaa ainoastaan tähän tarkoitukseen. Maapörssi ei ole vastuussa Kolmannen Tahon tavasta käsitellä tietoja Käyttäjästä.

4.3. Vastaanottolipukepalvelu

Vastaanottolipukepalvelu mahdollistaa Materiaalien purkamisen tietylle paikalle tiettyyn hintaan. Käyttäjä sitoutuu vastaanottolipukepalvelun yleisiin kauppaehtoihin ostamalla vastaanottolipukepalvelun Maapörssin välityksellä.

4.4. Valitusten käsittely

Maapörssi ei ole osallinen Käyttäjien väliseen Transaktioon. Kaikki Materiaaleihin ja Kolmannen Tahon Tarjoamiin Palveluihin liittyvät valitukset, vaateet, palautukset ja muut vaatimukset on esitettävä suoraan Transaktion osapuolelle, eli Ostajalle tai Myyjälle. Mikäli Maapörssi toimii Myyjänä, toimii se ainoastaan siinä tapauksessa Transaktion osapuolena. Mikäli Maapörssi ilmoittaa Käyttäjän puolesta Käyttäjän Ilmoituksen Sivustolle Käyttäjän pyytäessä sitä Maapörssiltä, toimii Maapörssi tuolloin ainoastaan siinä laajuudessa, eli välikätenä. Tällöinkin ainoastaan Käyttäjä vastaa kaikkeen Ilmoitukseen liittyvästä.

5. MAKSUT SIVUSTON PALVELUN KÄYTÖSTÄ

Maapörssillä on oikeus saada korvauksia Palvelun käytöstä. Korvauksien määrät löytyvät Hinnastosta tai Maapörssin ja Käyttäjän välisestä sopimuksesta. Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että Maapörssillä on oikeus yksipuolisesti muuttaa Hinnastoa. Maapörssi julkaisee muutokset Hinnastoon Sivustolla. Ellei toisin määrätä, kaikki maksut ovat ilmaistu euroissa. Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että Ammattilaislisenssiin liittyvä asiakkuus on jatkuva asiakkuus. Keskeyttääkseen asiakkuuden Käyttäjän tai hänen edustajansa on irtisanottava sopimus kirjallisesti viimeistään 1 viikko ennen sopimuksen päättymistä osoitteeseen asiakaspalvelu@maaporssi.fi.

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy Maapörssin palautuskäytännön ostamalla maksullisia Palveluita. Maapörssin palautuskäytännön mukaan Käyttäjällä on oikeus saada Lipukekaupassa Maapörssille suoritettu maksu palautetuksi kokonaan, jos palautusvaatimus ja käyttämättömät lipukkeet esitetään Maapörssille 14 vrk kuluessa lipukkeiden ostopäivästä lukien. Maksun palautus on 80 % kun lipukkeiden palautus tapahtuu myöhemmin kuin 14 vrk, mutta ennemmin kuin kolmenkymmenen (30) vrk kuluessa ostopäivästä. Vaateet, jotka esitetään yli kolmenkymmenen (30) vrk jälkeen ostopäivästä jätetään huomioimatta. Käyttäjällä ei ole oikeutta palautuksiin, mikäli Käyttäjä tai Maapörssi poistaa Käyttäjän Käyttäjätilin.

Maapörssi ei ole vastuussa palautusvaateista, jotka liittyvät Sivustolla ilmoitettuihin Materiaaleihin ja Kolmannen Tahon Tarjoamiin Palveluihin.

6. SIVUSTON KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT YLEISET VELVOITTEET

Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että Maapörssi ei ole vastuussa: (i) mistään Käyttäjien aktiivisista tai passiivisista toimista Sivustoon tai Palveluihin liittyen; (ii) mistään Käyttäjän Sivustolla julkaisemasta tiedosta, esim. sen oikeellisuudesta tai lainmukaisuudesta; tai (iii) mistään Käyttäjien Sivustolla tarjoamista Materiaaleista tai Kolmannen Tahon Tarjoamista Palveluista.

Jokainen Käyttäjä on vastuussa omista Ilmoituksistaan. Jokaisen Käyttäjän on noudatettava voimassaolevaa lainsäädäntöä. Käyttäjien on etenkin vältettävä: (a) Kolmannen Tahon oikeuksien loukkaamista; (b) väärien tai luvattomien uutisten levittämistä; (c) toisten henkilöiden yksityisyyden loukkaamista; tai (d) toisten henkilöiden identiteetin käyttämistä. Lista ei ole tyhjentävä.

Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että Maapörssi ei ole vastuussa Käyttäjien välisistä Sivuston välityksellä ostetuista tai myydyistä Materiaaleista taikka Kolmannen Tahon Tarjoamien Palveluiden laadusta, määrästä tai niiden oikeellisuudesta. Jokainen Käyttäjä on itse vastuussa tiedoista, joita hän jakaa Sivustolla sekä Materiaaleista ja Kolmannen Tahon Tarjoamista Palveluista, joita hän jakaa, myy tai muuten välittää muille Käyttäjille Sivustolla. Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että: (i) Maapörssi ei ole vastuussa mistään vahingosta mikä on voinut seurata suoraan tai välillisesti toisten Käyttäjien Sivustolla jakaman tiedon perusteella; ja (ii) ainoastaan tiedonvälittäjä on vastuussa Sivustolla julkaistun tiedon oikeellisuudesta sekä sen lainmukaisuudesta. Maapörssi ei tarkista Käyttäjän Sivustolla jakamaa tietoa jakamishetkellä.

Ainoastaan Käyttäjät ovat vastuussa Käyttäjien välisistä Transaktioista. Käyttäjät ovat siten vastuussa heidän keskenään sopimista kauppaehdoista sekä riidoista, jotka liittyvät Materiaalien Toimitukseen, Kolmannen Tahon Tarjoamiin Palveluihin, Käyttäjien välisiin suhteisiin, Sivustoon sekä Palveluihin.

Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että Maapörssi ei ole vastuussa (i) Transaktion lainmukaisuudesta; eikä (ii) mistään Ostajan ja Myyjän välille syntyvästä riidasta. Maapörssi ei osallistu Ostajan ja Myyjän välille syntyvien riitojen käsittelyyn miltään osin. Ostajan ja Myyjän on ratkaistava riitansa voimassaolevaa lainsäädäntöä noudattaen. Mikäli Maapörssi toimii Myyjänä, toimii se ainoastaan siinä laajuudessa, eli Transaktion osapuolena.

7. KÄYTTÄJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET SEKÄ KÄYTTÄJÄN VAKUUTUS SIITÄ, ETTÄ HÄN KÄYTTÄÄ SIVUSTOA SÄÄNTÖJEN MUKAISESTI

7.1. Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjän on noudatettava seuraavia käytäntöjä: (i) Käyttäjän on esitettävä oikeat tiedot itsestään rekisteröityessään Sivustolle; (ii) Käyttäjällä saa olla vain yksi rekisteröity Käyttäjätili Sivustolla; (iii) Käyttäjän Käyttäjätiliä saa käyttää vain Käyttäjä itse yhdellä laitteella kerrallaan; (iv) Käyttäjä ei saa käyttää Sivustoa tai Palveluita laittomuuksiin tai petoksiin; (v) Käyttäjän on annettava objektiivista, paikkansapitävää, kattavaa ja yksilöityä tietoa Materiaaleista ja Kolmannen Tahon Tarjoamista Palveluista; (vi) Käyttäjä ei saa kopioida tai muutoinkaan laittomasti käyttää tietoa, joka on julkaistu Sivustolla Maapörssin tai toisen Käyttäjän toimesta; ja (vii) Käyttäjän on varmistettava, että Ilmoitusten tiedot pitävät paikkansa.

Käyttäjät eivät saa Sivustoa ja Palveluita käyttäessään: (i) ladata Sivustolle harhaanjohtavaa tai valheellista tietoa; (ii) mainostaa sellaisen esineen, Materiaalin tai palvelun myyntiä, jonka kierrättäminen on laissa rajoitettu tai kokonaan kielletty; (iii) loukata omistusoikeuksia, immateriaalioikeudet mukaan lukien; (iv) toimia lainvastaisesti; ja (v) ladata Sivustolle tietoa, joka on lainvastaista, sisältää viruksia tai muita tietokoneohjelmia taikka tiedostoja, jotka voivat (a) häiritä Sivuston tai Palveluiden normaalia käytettävyyttä, tai (b) aiheuttaa vahinkoa muille Käyttäjille tai heidän omaisuudelleen, taikka (c) estää muita Käyttäjiä käyttämästä Sivustoa, Palveluja tai muiden Käyttäjien käyttämää laitetta.

Maapörssi ei ole vastuussa mistään Käyttäjän Sivustolla Palveluita hyödyntäen tapahtuvasta käytöksestä tai toiminnasta. Maapörssi ei etenkään ole vastuussa Käyttäjän Transaktioon liittyvän suorituksen kokonaisesta tai osittaisesta laiminlyönnistä. Mikäli Käyttäjätili on luotu organisaation käyttöä varten, organisaatio voi olla vastuussa sen työntekijöiden tai muiden edustajien toimista, joita he tekevät tätä Käyttäjätiliä käyttäen.

Käyttäjät ovat vastuussa salasanojensa ja Käyttäjätiliensä luottamuksellisuudesta. Käyttäjät ovat siten itse vastuussa kaikista toimista, jotka tapahtuvat heidän salasanojensa tai Käyttäjätiliensä toimesta. Käyttäjät hyväksyvät, että heidän: (i) on ilmoittava välittömästi Maapörssille kaikesta heidän salasanojensa tai Käyttäjätiliensä luvattomasta käytöstä sekä muista tietoturvaloukkauksista, ja (ii) on kirjauduttava ulos heidän Käyttäjätililtään, kun he lopettavat Sivustolla vierailun. Maapörssi ei ole vastuussa mistään menetyksestä tai vahingosta mikä seuraa siitä, että Käyttäjä ei ole noudattanut edellä mainittuja velvoitteita.

Käyttäjän on viivytyksettä päivitettävä kaikki vanhentunut, epäoleellinen tai virheellinen tieto, joka koskee Käyttäjää itseään tai Käyttäjän vastuulla olevia Materiaaleja tai Kolmannen Tahon Tarjoamia Palveluita.

7.2. Käyttäjän vakuutus siitä, että hän käyttää Sivustoa sääntöjen mukaisesti

Käyttäjä vakuuttaa, että Sivustoa käyttäessään hän, ja käyttäessään Sivustoa organisaationsa puolesta vakuuttaa, että hänen organisaationsa: (i) on täysivaltainen; (ii) noudattaa tunnollisesti kaikkia velvollisuuksia, jotka on asetettu näissä Käyttöehdoissa sekä muissa Sivuston Säännöissä; (iii) on itsenäisesti ja täysin vastuussa kaikista solmimistaan Transaktioista; (iv) Ostajana toimiessaan ja Transaktioon sitoutuessaan ostaa sekä maksaa Materiaalit ja Kolmannen Tahon Tarjoaman Palvelun; (v) Ostajana toimiessaan ymmärtää Transaktion laiminlyönnin voivan johtaa velvollisuuteen korvata kaikki siitä johtuvat tappiot Myyjälle; (vi) maksaa kaikki mahdolliset veroseuraamukset, jotka seuraavat Palvelujen käytöstä ja Transaktioiden tekemisestä; ja (vii) maksaa viivytyksettä Maapörssille käyttämistään maksullisista Palveluista, joiden hinnat ja käytännöt löytyvätHinnastosta ja/tai Maapörssin ja Käyttäjän välisestä sopimuksesta.

8. MAAPÖRSSIN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Maapörssillä on yksipuolinen ja itsenäinen oikeus rajoittaa tai poistaa Käyttäjien käyttöoikeuksia Sivustolle. Maapörssillä on siten oikeus: (i) poistaa Käyttäjän Käyttäjätili tai Käyttäjän lataamia tietoja Sivustolle; sekä (ii) estää Käyttäjää uudelleen rekisteröitymästä tai pääsemästä uudelleen Sivustolle.

Maapörssillä on yksipuolinen ja itsenäinen oikeus ilmoituksetta estää kokonaan tai osittain Käyttäjän pääsy Sivustolle. Maapörssi voi estää Käyttäjän pääsyn Sivustolle, mikäli Käyttäjä rikkoo jotain näissä Käyttöehdoissa asetettua kieltoa. Kiellon seurauksena Käyttäjä saattaa menettää oikeutensa käyttää Sivustoa tai vastaanottaa mitään sen tarjoamia Palveluita.

Maapörssillä on oikeus valvoa Käyttäjän toimia Sivustolla. Valvonnan tarkoitus on poistaa laiton sisältö Sivustolta ja siksi valvonta suoritetaan tätä silmällä pitäen. Käyttäjät hyväksyvät Maapörssin valvonnan tässä laajuudessa. Maapörssillä on oikeus kerätä tietoa Käyttäjän käyttäytymisestä Sivustolla. Tällöin tarkoituksena on suojella Käyttäjiä petoksilta, huonoilta Transaktioilta sekä muilta loukkauksilta ja siksi tietojen kerääminen suoritetaan tätä silmällä pitäen. Käyttäjät hyväksyvät Maapörssin toimittaman tietojen keräämisen tässä laajuudessa.

Maapörssillä on oikeus muuttaa Sivustoa käyttäjäystävällisemmäksi sekä Sivuston tarkoitusta paremmin palvelevaksi. Maapörssillä on siten oikeus muuttaa Ilmoituksia, jotta ne palvelevat tätä tarkoitusta.

Maapörssillä on yksipuolinen ja itsenäinen oikeus lopettaa sopimussuhde Käyttäjän ja Maapörssin välillä noudattaen näitä Käyttöehtoja tai muita osapuolten välillä sovittuja sääntöjä. Maapörssin on tällöin annettava kirjallinen tiedote Käyttäjälle ennen oikeussuhteen päättämistä, missä kerrotaan Maapörssin aikeista lopettaa oikeussuhde sen ja Käyttäjän välillä. Käyttäjällä on tiedote saatuaan velvollisuus lopettaa hänen ja Maapörssin välinen sopimussuhde heti, kun Käyttäjä on suorittanut kaikki hänen velvoitteensa ja poistanut hänen Käyttäjätilinsä Sivustolta.

Maapörssillä on yksipuolinen ja itsenäinen oikeus lopettaa, keskeyttää tai siirtää kolmannelle taholle Sivuston toiminta. Maapörssin on tällöin sille käytännöllisellä tavalla ilmoitettava Käyttäjille tällaisista muutoksista.

Käyttäjällä ei ole oikeutta saada mitään jo suoritettuja maksuja (esim. vastaanottolipukepalvelu, vuosittainen Maapörssille suoritettava maksu Palvelun käytöstä, jne.) takaisin sen johdosta, että hänen Käyttäjätilinsä tai Sivusto on poistettu.

9. TIEDOT KÄYTTÄJÄSTÄ

Maapörssi käsittelee hallussaan olevia henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön ja Tietosuojakäytännön/Rekisteriselosteen mukaisesti.

Maapörssi voi Tietosuojakäytäntöä noudattaen käyttää Käyttäjistä kerättyä muuta tietoa kuin henkilötietoja sisäistä liiketoimintaa sekä markkinointia varten ja tilastollisiin tarkoituksiin. Maapörssi voi jakaa Käyttäjistä muuta tietoa kuin henkilötietoja kolmansille tahoille tilastollisiin tarkoituksiin. Tällöin tiedot Käyttäjistä annetaan tunnistamattomana tietona siten, ettei niitä voida yhdistää tai jäljittää takaisin Käyttäjään. Viranomaisilla voi olla lainmukainen oikeus saada Käyttäjästä tietoja. Tällöinkin Maapörssi noudattaa voimassaolevaa lainsäädäntöä harkitessaan tietojen luovuttamista.

Käyttäjän Käyttäjätilin poistamisen seurauksena Maapörssi ei välttämättä poista kaikkia tiliin liittyviä muita tietoja kuin henkilötietoja. Tällaisten tietojen poistaminen on Maapörssin harkinnanvarassa ja Maapörssi voi päättää säilyttää sekä varastoida tällaisia tietoja Tietosuojakäytännön mukaisesti. Tietosuojakäytännön mukaan tällaisia tietoja voidaan säilyttää: (i) esitutkintaan liittyen; (ii) mikäli laki niin vaatii; (iii) mikäli Maapörssi tarvitsee tietoja kanteen tekemiseen Käyttäjää vastaan tämän rikottua Käyttöehtoja, Tietosuojakäytäntöä tai muita Sivuston Sääntöjä; (iv) tilastollisia tarkoituksia varten; (v) Palveluiden parantamista varten; ja (vi) käyttäjäkokemuksen parantamista varten (esim. uusien Käyttäjien rekisteröinnin helpottaminen). Käyttäjätilin poistamisen yhteydessä Käyttäjä voi antaa Maapörssille luvan säilyttää tämän henkilötietoja vielä Käyttäjätilin poistamisen jälkeen. Tällöin tarkoituksena on helpottaa Käyttäjän mahdollista uudelleen rekisteröitymistä Sivustolle. Henkilötietojen käsittelyn, keräämisen, säilyttämisen ja kaikenlaisen muun käytön osalta Maapörssi noudattaa voimassaolevaa lainsäädäntöä.

10. MUUT EHDOT

10.1. Sivuston Sisältö

Sivuston Sisältö on suojattu tekijänoikeuksilla ja muilla Suomen sekä kansainvälisen lainsäädännön turvaamilla immateriaalioikeuksilla. Sisällön luvaton käyttö saattaa rikkoa tekijänoikeuksia sekä tavaramerkki- ja muita lakeja. Sisältöä ei saa luvatta kaupallisessa tai missään muussakaan mielessä myydä, muuttaa, jäljentää, näyttää, esittää julkisesti, jakaa tai mitenkään muutoinkaan käyttää. Sisällön käyttäminen muilla verkkosivuilla mihin tahansa tarkoitukseen on kielletty.

10.2. Maapörssi ei voi taata Sivuston Sisällön paikkansapitävyyttä

Maapörssi ei anna takeita Sivuston Sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta, täydellisyydestä tai ajantasaisuudesta. Maapörssi ei myöskään anna takeita siitä, millaisia tuloksia voidaan saavuttaa käyttämällä Sivustoa ja Materiaaleja. Käyttäjä käyttää Sivustoa ja Sivuston Sisältöä omalla vastuullaan. Sivustoa muutetaan säännöllisin väliajoin ja muutoksia voidaan tehdä milloin vain.

MAAPÖRSSI EI TAKAA, ETTÄ SIVUSTO TOIMII VIRHEITTÄ EIKÄ MYÖSKÄÄN SITÄ, ETTÄ SIVUSTOSSA JA SEN SERVERISSÄ EI OLE TIETOKONEVIRUKSIA TAI MUITA VAHINGOLLISIA ASIOITA. MAAPÖRSSI EI OLE VASTUUSSA KULUISTA, JOTKA SEURAAVAT SIVUSTON TAI SIVUSTON SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ, JOTKA JOHTAVAT TARPEESEEN HUOLTAA TAI KORVATA VÄLINEITÄ TAIKKA TIETOA.

SIVUSTO, PALVELUT JA SIVUSTON SISÄLTÖ TARJOTAAN SELLAISINA KUIN NE KULLOINKIN OVAT. MAAPÖRSSI EI SIIS ANNA MITÄÄN TAKEITA SIVUSTOSTA, PALVELUSTA TAI SIVUSTON SISÄLLÖSTÄ.

10.3. Maapörssin rajoitettu vastuu

MAAPÖRSSI EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOSTA, MIKÄ ON SEURANNUT SIVUSTON KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ SIVUSTOA, PALVELUISTA, KOLMANNEN TAHON TARJOAMISTA PALVELUISTA TAI MATERIAALEISTA. RIIPPUMATTA SIITÄ MIHIN VASTUU PERUSTUU. MAAPÖRSSI EI OLE VASTUUSSA TÄLLAISESTA VAHINGOSTA SILLOINKAAN, KUN SILLE ON ENNAKKOON ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. MAAPÖRSSI NIMENOMAISESTI KIELTÄYTYY ANTAMASTA MITÄÄN TAKUITA SIVUSTON TAI PALVELUIDEN MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI LOUKKAAMATTOMUUDESTA.

SILTÄ OSIN KUIN SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ SEN SALLII, MAAPÖRSSIN VASTUU KAIKISTA VAATEISTA, JOTKA PERUSTUVAT SIVUSTOON, PALVELUIHIN JA SIVUSTON SISÄLTÖÖN RAJOITTUU JOKA TAPAUKSESSA SATAAN (100) EUROON.

10.4. Vahingonkorvaukset

Käyttäjä sitoutuu vapauttamaan vastuusta Maapörssin, sen toimihenkilöt, johtajat, työntekijät ja edustajat ja puolustamaan näitä kustannuksellaan koskien kaikkia mahdollisia vaatimuksia, jotka on nostettu Käyttäjän toimesta tai tätä vastaan Käyttöehtojen rikkomisesta tai Sivuston, Palveluiden taikka Sivuston Sisällön käytöstä johtuen. Maapörssi ilmoittaa tiedon saatuaan Käyttäjälle viivytyksettä tällaisista Maapörssiin kohdistetuista vaatimuksista Maapörssi avustaa Käyttäjää puolustautumisessa vaatimuksia vastaan. Käyttäjä on kuitenkin itse rahallisessa vastuussa puolustuksestaan.

10.5. Käyttäjän julkaisemat tiedot Sivustolla

Käyttäjän julkaisemat tiedot Sivustolla ovat julkisia. Käyttäjän julkaistessa viestin tai tiedon Sivustolla, Käyttäjä antaa Maapörssille automaattisesti luvan käyttää, jäljentää, muuttaa, julkaista, kääntää toiselle kielelle, jakaa, suorittaa tai näyttää viestinnän muille. Maapörssi säilyttää kaikki viestit ja tiedot mitä Käyttäjä julkaisee Sivustolla. Maapörssi voi käyttää tällaisia viestejä ja tietoja, vaikka Käyttäjä poistaisikin tällaisen viestin taikka tiedon tai Käyttäjän Käyttäjätili poistettaisiin.

10.6. Hyperlinkit, jotka johtavat toisille verkkosivuille

Sivustolla voi olla hyperlinkkejä, jotka vievät Käyttäjän Kolmannen Tahon verkkosivustolle. Maapörssi ei ole vastuussa Kolmannen Tahon verkkosivuilla olevasta sisällöstä eikä Maapörssi anna minkäänlaisia takeita Kolmannen Tahon verkkosivujen sisällöstä. Käyttäjä toimii omalla vastuullaan siirtyessään Kolmannen Tahon verkkosivuille Sivustolla olevan hyperlinkin kautta.

10.7. Oikeudelliset toimenpiteet

Käyttäjät hyväksyvät sen, että Maapörssiä ja sen johtajia, työntekijöitä ja agentteja ei pidetä vastuussa mistään valituksista, vaatimuksista, menetyksistä, korvauksista ja kuluista (kuten asianajajan palkkiot), jotka johtuvat tai aiheutuvat siitä, että (i) Sivuston Palveluita tai Palveluiden kautta hankittuja palveluita tai tuotteita käytetään; (ii) Käyttäjä rikkoo näitä Käyttöehtoja; (iii) Maapörssi käyttää Käyttäjän sisältöä; tai (iv) Käyttäjä rikkoo joitakin Kolmannen Tahon palveluntarjoajan oikeuksia.

Jollei näissä Käyttöehdoissa toisin esitetä, näihin Käyttöehtoihin sovelletaan yksinomaan Suomen lainsäädäntöä, pois sulkien sen lainvalintaperiaatteita koskevat säännöt. Näihin Käyttöehtoihin liittyvät tai niiden yhteydessä millä tahansa tavalla syntyvät mm. Käyttöehtojen lainvoimaisuutta, tulkintaa tai täytäntöönpanokelpoisuutta koskevat erimielisyydet, ristiriidat tai kiistat ratkaistaan Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

10.8. Yleistä

Nämä Käyttöehdot toimivat sopimuksen tavoin. Nämä Käyttöehdot ovat siten pätevä ja voimassa oleva sopimus Käyttäjän ja Maapörssin välillä Sivuston käytöstä. Nämä Käyttöehdot pysyvät pätevinä ja voimassaolevina vaikka jokin Käyttöehtojen säännös todettaisiin toimivaltaisen tuomioistuimen toimesta pätemättömäksi. Tällöin ainoastaan tuo säännös on pätemätön, muun sopimuksen säilyttäessä pätevyytensä ja voimassaolonsa. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kaikkia Käyttöehtojen säännöksiä.

Nämä Käyttöehdot muodostavat koko sopimuksen ja osapuolten yhteisymmärryksen, joka koskee niiden asiasisältöä ja korvaa tai ohittaa kaikki aikaisemmat tai samanaikaiset sopimukset ja yritykset, jotka koskevat kyseistä asiasisältöä.

Maapörssi ei ole vastuussa Käyttäjälle sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämättä jättämisestä tai laiminlyönneistä silloin, kun laiminlyönti tai viivästyminen johtuu syystä, joka on Maapörssin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella (”Ylivoimainen este”). Ylivoimainen este sisältää, ilman rajoituksia, lakot, työsulut tai tuotannolliset häiriöt, keskeytykset tiedon tai sähkön siirroissa, laitteiden rikkoutumisen, sodan, mellakan, tulipalon, tulvan ja myrskyn.

Käyttäjä ei saa luovuttaa tai siirtää sopimussuhdetta kokonaisuudessaan tai osittain ulkopuoliselle taholle ilman Maapörssin ennalta antamaa kirjallista lupaa. Käyttäjä antaa Maapörssille luvan luovuttaa tai siirtää sopimussuhteen kokonaisuudessaan tai osittain esimerkiksi (i) alihankkijalle tai sisarliikkeelle; (ii) Maapörssin pääoman, liiketoimen tai omaisuuden ostajalle tai (iii) liiketoiminnan jatkajalle fuusiossa. Käyttäjän ja Maapörssin tai minkään kolmannen osapuolen palveluntarjoajan välille ei synny liiketoiminta-, kumppanuus-, agentti- tai työsuhdetta Maapörssin Palvelujen käytön perusteella.

Rekisteriseloste

Tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu Maapörssi Oy:n tarjoaman www.maaporssi.fi -sivuston (”Sivusto”) ja MaaApp-kuljetusapplikaation (”Kuljetusapplikaatio”) yhteydessä suorittama henkilötietojen käsittely.

Tämä tietosuojaseloste antaa sinulle sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellyttämät tiedon henkilötietojen käsittelystä.

1) Rekisterinpitäjä

Nimi: Maapörssi Oy
Y-tunnus: 2335445-0
Postiosoite: Linnoitustie 6, 02600 Espoo, Suomi

2) Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Eeva Vahtera
Postiosoite: c/o Maapörssi Oy, Linnoitustie 6, 02600 Espoo. puhelinnumero: 0407698197;
Sähköpostiosoite: info@maaporssi.fi.

3) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
Sivuston ja Kuljetusapplikaation Käyttäjien käyttökokemuksen hoitaminen ja kehittäminen;
Sivuston ja Kuljetusapplikaation Palvelun hoitaminen ja kehittäminen;
Sivuston ja Kuljetusapplikaation laadun yleinen parantaminen;
Viestiminen Maapörssin ja Palvelun Käyttäjien välillä;
Kolmannen Tahon Tarjoamien Palveluiden hyödyntäminen;
Palvelun käyttöön liittyvien tarjousten välittäminen;
Markkinointi;
Analysointi ja tilastointi;
Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen;
Mielipide- ja markkinatutkimukset; sekä
Muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Rekisterinpitäjä ei käytä automaattista päätöksentekoa, kuten automaattista profilointia, osana henkilötietojen käsittelytoimintaa.

Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuojalainsäädännön mukaiseen oikeusperusteeseen. Käsittelyn oikeusperusteita voivat olla Käyttäjän antama suostumus, rekisterinpitäjän ja Käyttäjän välinen sopimussuhde, rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Milloin henkilötietojen käsittely perustuu Käyttäjän antamaan suostumukseen, Käyttäjä voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa. Tällä voi olla vaikutusta Sivuston, Kuljetusapplikaation tai Palveluiden käyttämiseen. Suostumuksen peruutus ei kuitenkaan vaikuta käsittelyperusteen laillisuuteen suostumuksen perumista edeltävällä ajalla.

4) Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia Käyttäjään liittyviä tietoja:
Yhteystiedot (esim. nimi, osoite, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet);
Ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli;
Mahdolliset rekisteröitymistiedot (esim. käyttäjätunnus, salasana ja muut mahdolliset yksilöivät tunnukset), mutta eritoten:
Perusprofiilissa Käyttäjän rekisteriin tallentamat yhteystiedot, käyttäjätunnus ja salasana;
Kuljettajaprofiilissa Käyttäjän rekisteriin tallentamat yhteystiedot, käyttäjätunnus ja salasana;
Yksityisprofiilissa Käyttäjän rekisteriin tallentamat yhteystiedot, käyttäjätunnus ja salasana; ja
Ammattiprofiilissa Käyttäjän rekisteriin tallentamat y-tunnus, yrityksen osoite, yhteystiedot, käyttäjätunnus ja salasana;
Käyttäjän mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot;
Mahdollista asiakassuhdetta koskevat tiedot (esim. laskutus- ja maksutiedot, tuote-, palvelu- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot);
Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden ja Sivuston ja Kuljetusapplikaation käyttöä koskevat tiedot (esim. selailu- ja hakutiedot);
Kuljetusapplikaatiolla luotujen digitaalisten siirtoasiakirjojen kautta kerätyt tiedot lähettävästä, vastaanottavasta ja kuljettavasta osapuolesta (esim. yhteystiedot ja y-tunnus);
Käyttäjän jättämien ilmoituksien sisältöön ja ajankohtaan liittyvät tiedot; sekä Muut mahdolliset Käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot.

Rekisteri voi lisäksi sisältää seuraavia Palvelun käytöstä havainnoituja muita tietoja:
Tarjoaja- ja vastaanottajailmoitusten kokonaislukumäärä;
Tarjoaja- ja vastaanottajailmoitusten lukumäärä ilmoituksessa mainitun materiaalityypin mukaan;
Tarjoaja- ja vastaanottajailmoituksissa ilmoitetut määrät materiaalityypin mukaan;
Kuljetussovelluksella luotujen digitaalisten siirtoasiakirjojen lukumäärä;
Kuljetussovelluksella luotujen digitaalisten siirtoasiakirjojen kautta kerätyt tiedot kuljetetusta materiaalista (esim. sen kokonaismäärä, määrä materiaalityypin mukaan ja kuljetusten lukumäärä kuljetetun materiaalityypin mukaan); ja
Kuljetussovelluksen keräämä tieto kuljetusta reitistä, kuljetun reitin pituudesta, kuljetusmatkan ajallisesta kestosta sekä muusta kuljetusprosessiin liittyvästä ajallisesta kestosta (esim. odotusajat lähettävässä ja vastaaanottavassa osoitteessa).

Käsiteltävät henkilötiedot ovat tarpeellisia, jotta Käyttäjä voi käyttää Sivustoa, Kuljetusapplikaatiota ja Palveluita. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja Sivuston, Kuljetusapplikaation ja Palveluiden tarjoamiseksi.

5) Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyt tiedot saadaan säännönmukaisesti:
Käyttäjältä itseltään rekisteröitymisen yhteydessä, puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla;
Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla; ja
VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

6) Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja luottamuksellisesti, ja niihin on pääsy ainoastaan henkilöillä, joilla on työn puolesta tarve käyttää henkilötietorekisteriä. Rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti luovuta henkilötietoja ulkopuolisille. Tietoja voidaan luovuttaa rekisteröidyn suostumuksella suoramarkkinointitarkoituksiin sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjä käyttää Sivuston, Kuljetusapplikaation ja Palveluiden tarjoamisen yhteydessä luotettavia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta näiden tarjoamisen mahdollistamiseksi.

Tietoja voidaan sovellettavan tietosuojalainsäädännön sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimella tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

7) Tietojen säilytys

Rekisterinpitäjä käsittelee ja säilyttää henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista henkilötiedon ennalta määritellyn käyttötarkoituksen kannalta. Tarpeettomiksi muuttuneet henkilötiedot, joita rekisterinpitäjällä ei ole enää perustetta tai lainmukaista velvollisuutta säilyttää eikä käsitellä, poistetaan säännöllisin väliajoin rekisterinpitäjän omien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

8) Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus:

  • saada tietoa henkilötietojen käsittelystä
  • saada pääsy tietoihin
  • oikaista tietoja
  • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • vastustaa tietojenkäsittelyä
  • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi
  • tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, joka Suomessa on Tietosuojavaltuutetun toimisto, www.tietosuoja.fi

Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöihisi pääasiassa kuukauden sisällä yhteydenotostasi. Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön. Rekisterinpitäjällä on oikeus ja velvollisuus varmentua henkilöllisyydestäsi, josta johtuen rekisterinpitäjän on kyettävä tunnistamaan sinut riittävällä tavalla ennen pyyntösi toteuttamista.

9) Rekisterin suojauksen periaatteet

Käyttäjätietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä käyttäjätietoja. Kullakin oikeutetulla työntekijällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä käyttäjätietoja.

10) Lopuksi

Rekisterinpitäjä varaa oikeuden muuttaa tätä rekisteriselostetta. Rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteriselosteen muutoksista. Suosittelemme tarkastamaan säännöllisin väliajoin, miten käsittelemme henkilötietoja.

Tämä rekisteriseloste on viimeksi päivitetty 4.2.2022.